Categories

  • No hi ha categories

Arxius

En INGENIERÍA PARA EL CONTROL DEL RUIDO resolem problemes de soroll i vibracions. L’enfocament és el què ens diferencia, ja que només preguntes ben formulades, porten a solucions correctes. Per a nosaltres, l’única manera de resoldre un problema de soroll és coneixent la influència exacta de cada font acústica. És a dir, analitzar cada camí per on es transmeten el soroll i les vibracions. Només així, podrem determinar quines fonts han de modificar-se per disminuir el nivell de soroll total.
L’esperit d’ICR és eminentment pràctic; treballem amb els últims avenços en mètodes d’anàlisi, i a la vegada, desenvolupem noves tecnologies (incloent software fet a mida) per fer més factible la resolució de cada cas. Aquests avantatges són més que evidents pel client, ja que disposa de tota la informació del cas; des del què fem a com ho fem.

Les nostres línies d’actuació són tres: 

Serveis: estudis específics per a prevenir, evitar i solucionar problemes acústics i de vibracions en sectors com l’automòbil, el ferroviari, l’ industrial, la construcció o el sector medi ambiental.

Investigació i desenvolupament de nous mètodes predictius, ja siguin d’assaig o teòrics.

Formació d’enginyeria acústica, des de la més essencial fins a la més especialitzada (Bàsica, Vibracions, Mètodes Numèrics, Aeroacústica, Impacte acústic ambiental a un parc eòlic).