Categories

  • No hi ha categories

Arxius

ICR, proveït amb NIF/CIF B-60673860, adreça carrer Berruguete 52, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.dbkaisla.com.

Amb els límits establerts en la llei, Reglament general de protecció de dades (RGPD) entrada en vigor el 25 de maig de 2016 no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.
Els continguts i informació no vinculen a ICR ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet de www.dbkaisla.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ICR no pot controlar. Per tant, ICR no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els texts, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ICR o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ICR. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que ICR ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d’ICR amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a icr@icrsl.com o en l’adreça www.icrsl.com.