Categories

  • No hi ha categories

Arxius

A continuació es presenten diferents exemples de comparatives entre càlculs realitzats amb el dBKAisla i mesures realitzades en laboratori.