Categories

 • No hi ha categories

Arxius

 • És l' ÚNIC programa amb doble possibilitat de càlcul: permet fer una predicció d’aïllament acústic, però també, calcular en base a la formulació del Codi Tècnic de l’ Edificació.
 • La base de dades és flexible, i amb això ofereix varies opcions:
  • Introduir materials a partir d’ una base de dades  genèrica.
  • Afegir al càlcul solucions constructives procedents de  fabricants del sector.
  • Editar nous materials de manera que l’ usuari pugui adaptar i personalitzar el seu programa.
 • Calcula fàcilment l’aïllament d’elements SIMPLESMÚLTIPLES (dobles, triples, …) i MIXTES (parets amb finestres, portes amb visor, …)
 • Genera informes basats en la norma ISO 140
 • Elabora fitxes justificatives del compliment dels valors límits d’ aïllament acústic segons el DB-HR del CTE
 • És multilingüe
 • És un programa totalment accessible ja que la seva diligència és molt senzilla.